Effectiveorganic Press Information
release date    
2009/5/12 Shufu to seikatsus-sha ar Shufu to seikatsus-sha ar
2009/5/7 Takarajimasha InRed Takarajimasha InRed
2009/4/28 Nikkei VOGUE Nikkei VOGUE
2009/4/20 Yamatokeikoku YAMAKEIJOY Yamatokeikoku YAMAKEIJOY
2009/4/10 Shufunotomosha (WEB)Digital ef Shufunotomosha (WEB)Digital ef
2009/4/7 Nikkei WOMAN Nikkei WOMAN
2009/4/7 Bungeishunju CREA Bungeishunju CREA